Общински приют за бездомни животни - Русе
общински приют за безстопанствени животни
Общински приют за безстопанствени животни - Русе - 2020